ביטוח דירה

דף הבית > ביטוח דירה

ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה ותכולת הדירה.

מבנה הדירה מהווה על פי רוב את הנכס המשמעותי ביותר שנרכוש בימי חיינו.

תכולה הדירה הינה הרכוש שצברנו לאורך חיינו.

ביטוח זה מעניק לך את השקט הנפשי הראוי לרכוש אשר השקעת בו את מיטב כספך ואולי גם כספים נוספים שלווית על מנת לממן את רכישתו. ביטוח הדירה נועד להגן עליך במקרה של נזק למבנה הדירה ולתכולתו בשל התממשותם של סיכונים שונים כמו שריפה, סערה, שיטפון, פריצה, גניבה ושוד, במסגרת ביטוח תכולת דירתך תהיה מוגן, בנוסף לכיסוי נזקי הרכוש גם בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') ובביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה. חשוב לציין שהביטוח אינו יכול להחזיר את הערך הסנטימנטלי של הפריטים שניזוקו/נגנבו אך ימנע את הנזק הכלכלי הנלווה לאירוע שכזה.

מה חשוב לבדוק כשרוכשים ביטוח דירה:

  • התאמת גובה הכיסוי למצב בפועל: גודל דירה, שווי תכולה, שווי תכשיטים
  • בביטוח תכולה חשוב לוודא שמתבצעת הערכת שווי תכולה אחת ל 4 שנים
  • האם הכיסוי כולל נזקי רעידת אדמה
  • האם הכיסוי כולל נזקי צד ג' ובאיזה גובה

האם הכיסוי כולל נזקי צנרת ומי ספק השרות