ביטוח חבויות

דף הבית > ביטוח חבויות

ביטוח חבויות הוא ביטוח אחריות חוקית המגן עליך במידה וגרמת בשוגג לנזק לצד ג.
ישנם מספר סוגים של ביטוחיי חבויות:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פוליסת חבות צד ג' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מכסה  בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי באירוע תאונתי שנובע  מרשלנות של אדם או חברה
חבות מעבידים
חבות מעבידים מגן על המעסיק עקב רשלנותו מפני תביעת עובד שנפגע בתאונת עבודה . חשוב לציין כי פוליסת חבות מעבידים באה כביטוח משלים בנוסף לסכומי פיצויים אשר משולמים לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במקומם.

הפוליס הלא תכסה מבוטח שאינו משלם ביטוח לאומי לעובדיו. הפוליסה משלמת פיצויים גם בגין מחלות מקצוע.

חבות המוצר
פוליסה המתאימה ליצרנים, יבואנים, מסעדנים ועוד אשר ככאלו עומדת למולם האפשרות של פיצוי למשתמש במוצר כתוצאה מנזק גוף או רכוש שגרם המוצר.

פוליסת ביטוח חבות המוצר מבטיחה לכם כיסוי במקרה של תביעות הקשורות למוצר פגום שטופל ו/או שייצרתם אותו ו/או סופק על ידי העסק שלכם ויצא משליטתכם ושגרם נזק למשתמש במוצר.
ביטוח אחריות מקצועית
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה חבות של אדם / חברה / מנהלים בחברה ועובדים, אשר כשלו בביצוע עבודתם המקצועית כתוצאה מרשלנות או טעות שגרמה נזק לצד שלישי (לקוח, ספק) נזק גופני, נזק לרכוש או נזק כספי טהור.
ביטוח אחריות מקצועית מתאים לבעלי מקצועות רבים בין היתר: מאמני ספורט, עורכי דין, רואי חשבון ועוד ועוד.
ביטוח קבלנים

קבלן/ יזם של פרויקט, חשופים למגוון רכב של אירועים שעלולים לייצר נזק פיזי או גופני הן לרכוש עליו עובדים ו/או לצד ג, ביטוח קבלנים נועד להעניק הגנה בפני נזקים אלו.

הפוליסה מיודעת החל מהיזמים דרך קבלנים, שיפוצניקים ואפילו לכאלו שבונים או משפצים ביתם בעצמם באמצעות קבלני משנה.

הפוליסה כוללת שלושה חלקים עקריים: רכוש, צד ג' וחבות מעבידים

  •  ביטוח רכוש
    כיסוי נזק לפרויקט עצמו, למבנים, לאתר, לציוד הבניה, ורכוש עזר אחר המהווים את הפרויקט או המשמשים לביצועו. הכיסוי המכוסה בפוליסה הינו בגין הוצאות התיקון או ההקמה מחדש של הפרויקט או חלק ממנו.
  • ביטוח צד שלישי
    כיסוי אחריות המבוטח על-פי דין כלפי צד שלישי מנזקים הנגרמים ברשלנותו עקב או במהלך ביצוע הפרויקט.
  • ביטוח חבות מעבידים
    כיסוי בפני תביעות העובדים בפרויקט כלפי מעסיקיהם, הנובעות מפגיעות גוף בעקבות תאונת עבודה שבאחריות המעסיק. הכיסוי הינו מעבר לכיסוי המכוסה על-ידי המוסד לביטוח לאומי בשל אותה