ביטוח משכנתא

דף הבית > ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא 
בטרם נדון בנושא ביטוח משכנתא נגדיר מהי בעצם משכנתא. זוהי למעשה הלוואה לשם רכישת דירה או כל נכס אחר, הניתנת לפרעון במשך תקופה ארוכה של עד אפילו 30 שנה. משכנתא ניתנת על ידי הבנקים כנגד שעבוד הנכס. שעבוד זה מסתיים לכשההלוואה נפרעה במלואה.

כאשר אדם מחליט לקחת משכנתא לשם רכישת בית, עליו לקחת בחשבון, כי הבנק למשכנתאות יחייב אותו לרכוש ביטוח משכנתא בטרם יקבל את ההלוואה המבוקשת.

זהו ביטוח אשר נועד להגן על בנק המשכנתאות מפני מקרים בהם לא תהיה בידי המבוטח היכולת להשיב את הלוואת המשכנתא אשר נטל. במקרים אלו, יפנה הבנק לחברת הביטוח של בעל המשכנתא ויקבל מחברת הביטוח את החזר תשלומי המשכנתא שאותו מבוטח אינו יכול לשלם.

ביטוח משכנתא – סעיפים שונים
הפרמטרים הנלקחים בחשבון בעת ביטוח המשכנתא הינם: יכולתו הכלכלית של הלווה, גילו, מצבו הבריאותי וכו'. כמו כן נלקח בחשבון גם ערך הנכס שלשמו נלקחה המשכנתא. הרי ברור לכל כי אנו יכולים לעשות תוכניות שונות בחיים ולתכנן את החזר המשכנתא על פי מצבנו הנוכחי, יחד עם זאת לעיתים תכופות, החיים מזמנים בפנינו הפתעות שלא נערכנו להן. לכן, לא ניתן להסתמך על תכנון החזר המשכנתא על ידי הלווה בלבד. פעמים רבות אנשים מאבדים את יכולת ההשתכרות שלהם בגלל מחלות פתאומיות או תאונות למיניהן ואינם יכולים להמשיך ולעמוד בהחזר תשלומי המשכנתא. ביטוח משכנתא, נועד לתת כיסוי בדיוק למקרים שכאלה.

יש לקחת בחשבון שני גורמים עיקריים בכל הנוגע ללווים עצמם כאשר עורכים פוליסת ביטוח להלוואת המשכנתא. הראשון הוא ביטוח חיים הידוע גם בשם "ביטוח ריסק". ביטוח זה נועד לכסות את הבנק ואת הלווים במקרים בהם אחד הלווים או שניהם, הולכים לעולמם. במקרים כגון אלה, חברת הביטוח תמשיך לשלם לבנק את יתרת תשלומי המשכנתא והלווה החי או השארים יהיו פתורים מהמשך תשלום דמי המשכנתא. הנכס יעבור לרשותם, בסופו של דבר, ללא משכון הבנק.

הגורם השני הנלקח בחשבון בפוליסת הביטוח הנו סעיף "אובדן כושר עבודה". זהו ביטוח שכשמו כן הוא בא לתת מענה לבנק המלווה ולמבוטח שלקח את ההלוואה במקרים בהם איבד הלווה את יכולת ההשתכרות שלו בגין מחלה, תאונה בכלל או תאונת עבודה בפרט.  אובדן כושר עבודה, נקבע על פי אחוזי נכות שנקבעו ללווה עקב מצבו החדש. גם במקרים אלה, בהם נמצא הלווה כמתאים להגדרת "אובדן כושר עבודה" תמשיך חברת הביטוח את תשלומי המשכנתא  והלווה יהיה פטור מכך.

חשוב לדעת כי במקרים שציינו לעיל, תשלומי ביטוח החיים וביטוח אבדן כושר העבודה מועברים ישירות לבנק המשכנתאות. במידה והמבוטח מעוניין כי במקרי מוות או אובדן כושר עבודה יזוכו שאריו, או הוא עצמו בפיצויי כספי, עליו לדאוג לרכוש פוליסות ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה נפרדות מאלה של ביטוח משכנתא.