ניהול הסדרים

דף הבית > ניהול הסדרים

מערכת ניהול ההסדרים מאפשרת מתן כל הפתרונות לפירמה ע"י גוף מקצועי, מרכזי אחד.
א. ריכוז מערך הגביה דרך מערכת מיכון מתקדמת בכל האפיקים הפנסיוניים ובכל הגופים
הפנסיוניים והפיננסים (קופות-גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, תוכניות חסכון
וכד').
ב. בקרת תשלומים.
ג. דיווח על מצב ביטוח, צבירות כספיות, כיסויים ביטוחיים.
ד. דיווח רבעוני למעסיק לגבי הצבירות/יעודה כספית בקופות הפיצויים.
ה. דיווח בכתב מידי ששה חודשים על שינויים במיסוי, תוכניות חדשות, הוזלת תעריפים קיימים, שינויים
בתעריפים וכו'.
אתר אינטרנט:
אתר אינטרנט שנותן מענה לאינפורמציה משולבת מכל הגופים, הן ברמת החברה והן ברמת העובד.
ערכים מוספים במערכת ניהול ההסדרים:
ניהול החברה ע"י סוכן ביטוח פנסיוני ש"בא מהשטח" ולא "פקיד".
נוכחות אישית של מנהל החברה בשטח – בעיקר עם המנהלים הבכירים.
יכולות "לא קונבנציונאליות" (תגמול בכירים, מוצרים ייחודים ועוד).
סוכן פנסיוני אישי ומנוסה שמטפל בך ובעובדיך משלב קליטת ההסדר הפנסיוני ועד (חלילה) בעת תביעה.
מפרט השירות:
טיפול בהפרשות כל עובדי החברה, כולל פיצול הפרמיות בין חברות הביטוח קרנות הפנסיה והקופות / קרנות השונות.
טיפול בקליטת פוליסות של עובדים ותיקים שממשיכים להיות מבוטחים בפוליסות קיימות בחברות ביטוח שונות ו/או במסלולים אחרים.
התאמת ההסדרים הפנסיונים לתנאי מכרז, בין היתר מציאת החלופה או השילובים שיתנו את התמורה המקסימאלית נטו לעובד.
ביטוחי ריסק מוזלים.
טיפול בעדכונים אישיים של העובדים (כגון שינוי מוטבים).
הדרכת והכוונה לגבי שינויים בשוק ההון.
הדרכת עובדים פורשים, הסדרי מיסוי ואפשרויות המשך, טיפול בפדיונות.