ניוד כספי חיסכון פנסיוני

דף הבית > ניוד כספי חיסכון פנסיוני

ניוד פנסיוני – לשנות את תוכנית הפנסיה מבלי לפגוע בזכויות שנצברו
קיימים כיום בשוק שלושה מכשירים פנסיוניים עיקריים:

  • קרנות פנסיהקרנות פנסיה חדשות מקיפות, קרנות פנסיה חדשות כלליות, קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר (לגביהן קיימת מגבלה על כספים שנצברו במסגרת של הסכם רציפות) וקרנות ותיקות אחרות (עשר קרנות הסגורות להצטרפות של עמיתים חדשים). קרנות פנסיה מאפשרות חיסכון במסלול קצבה בלבד (פנסיה חודשית).
  • פוליסות ביטוח – פוליסת קצבה או פוליסה הונית (חיסכון המתקבל כסכום חד פעמי בעת הפרישה). פוליסות הביטוח מאפשרות חיסכון במסלול קצבה ו/או במסלול הוני.
  • קופות גמל קופות גמל לתגמולים, אישיות לפיצויים, מרכזיות לפיצויים, קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה וקרנות השתלמות. קופות הגמל מאפשרות חיסכון במסלול הוני בלבד.

כיום קיימת אפשרות מעבר בין קרנות הפנסיה עצמן, בין קופות הגמל עצמן ובין חברות הביטוח עצמן, או ממסלול ביטוח קצבתי לקרן פנסיה וממסלול ביטוח הוני לקופת גמל. ניוד החיסכון הפנסיוני נועד להרחיב את האפשרויות ולאפשר:

  • מעבר בין תוכניות הקצבה השונות (כלומר מעבר בין קרן פנסיה למסלול ביטוח קצבתי וההיפך).
  • מעבר מתוכנית הונית לתוכנית קצבתית (כלומר מעבר ממסלול ביטוח הוני או מקופת גמל למסלול ביטוח קצבתי או לקרן פנסיה).
  • חשוב לציין כי עקב העדפת האוצר את מסלולי החיסכון הקצבתיים על פני המסלולים ההוניים לא יתאפשר מעבר מתוכנית קצבה לתוכנית הונית.

ניוד פנסיוני – יתרונות לחוסך:

  1. ניוד פנסיוני יביא להרחבת יכולת הבחירה לצרכן, לא רק בין קרנות פנסיה לבין עצמן או בין חברות הביטוח לבין עצמן אלא בין גם בין המוצרים השונים.
  2. ניוד פנסיוני מאפשר לחוסך ליהנות מהיתרונות של כל מוצר ומוצר ביחס לתקופות שונות. למשל, חוסך שהתחיל לחסוך בקרן פנסיה, בה דמי הניהול נמוכים יותר ויש זכאות להשקעה באג"ח מדינה, יוכל לעבור בשנים המאוחרות יותר לחברת ביטוח במסלול קצבה ולהבטיח ודאות לגבי תנאי החיסכון בעת פרישתו.
  3. במעבר לקרן פנסיה יוכל החוסך ליהנות מתנאי תוכנית הפנסיה תוך התחשבות בשנות החיסכון שלו בחברת הביטוח, מה שיאפשר כיסוי גבוה יותר לנכות ולשאירים בהשוואה למצטרף חדש.
  4.  ניוד פנסיוני מאפשר המרת התוכנית הונית לקצבה, כלומר למכור את סיכון תוחלת החיים.

ניוד פנסיוני מתאפשר, בכל עת, באמצעות מילוי טופס וחתימת החוסך. הפעולה תתבצע תוך 15 יום מהגשת הבקשה, ואינו יהיה כרוך בעלות (למעט קנסות המצוינים בפוליסות הביטוח).