פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

דף הבית > פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

"אחריות דירקטורים ונושאי משרה" – שומרים עליכם גם בתפקיד
כשאתם מכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בכירים אתם חשופים לתביעות הנובעות מפעילותכם הניהולית והעיסקית במסגרת התפקיד. תוכנית ביטוח "אחריות דירקטורים ונושאי משרה" – מבטיחה לשמור על הביטחון הכלכלי שלכם ושל היקרים לכם בכל מקרה של תביעה.

"אחריות דירקטורים ונושאי משרה" – השקעה נבונה

למי זה מיועד? דירקטורים ונושאי משרה בכירים
איך זה עובד? תוכנית "אחריות דירקטורים ונושאי משרה" מכסה תביעות שהוגשו נגד נושא משרה במשך תקופת הביטוח בעקבות "מעשה שלא כדין" שנעשה מתוקף תפקידו.

עיקרי התכנית

  • כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה, חריגה מסמכות, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית.

כיסוי רטרואקטיבי גם למעשים שארעו טרם כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים למבוטח במועד תחילת הביטוח, ואשר תביעות בגינם הוגשו כנגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.